Autorskie

Zasady Osteopatii: 3. Ciało posiada mechanizmy samoleczenia i samoregulujacji.

Zasady Osteopatii: 2. Zasada tętnic jest nadrzędna

Zasady Osteopatii: 1. Struktura i funkcja są recyprokalnie (wzajemnie) połączone

Zasady osteopatii

Fizjoterapia vs Osteopatia

Blizny – podejście osteopatyczne.

Bruksizm – interdyscyplinarny problem w osteopatycznym ujęciu.

„Jeszcze okulary!” czyli słów kilka na temat osteopatii i wzroku.

Testy bezpieczeństwa, czyli kiedy odesłać pacjenta do specjalisty.

Anastomozy porto-cavalne

„Unwinding” – cóż to takiego?