Czym jest Osteopatia?

andrew-taylor-still-osteopath
Andrew Taylor Still

          Osteopatia jest szczególnym rodzajem medycyny traktującej człowieka jako integralną całość. Zadaniem każdego osteopaty jest odnalezienie pierwotnej dysfunkcji, która często nie jest kojarzona przez pacjentów z ich dolegliwościami. Holistyczne spojrzenie na pacjenta, doskonała znajomość anatomii, fizjologii i technik pozwala osteopatom na postawienie osteopatycznej diagnozy oraz przywrócenie organizmu do stanu równowagi, który nazywamy zdrowiem.

Model medycyny osteopatycznej zaproponowany ponad sto lat temu przez amerykańskiego lekarza Andrew Taylora Still’a opiera się na pięciu podstawowych zasadach:

 

1. Wzajemne oddziaływanie między strukturą a funkcją

2.Zdolność organizmu do samoregulacji i samoleczenia

3.Jedność organizmu człowieka

4.Ukrwienie jako najważniejszy czynnik

5.Pacjent, a nie jego choroba, w centrum uwagi osteopaty