Tłumaczenia

„Bortoft, Goethe i Fizyka Kwantowa”, czyli fundamenty Osteopatii

Filozofia Osteopatyczna: Metafizyczna Medycyna W.L. McKone [tłumaczenie]